• 5184f5fa3db3c1ed98a2_895c40436b
 • 2dbdd3ec09d8f586acc9_0794de3278
 • 0e687c21a6155a4b0304_62ab5207d9
 • 0c0dac5376678a39d376_26a48943de
 • 4b2583715945a51bfc54_c0deb0fb9d
 • 41cc90e14ad5b68befc4_235767e2e8
 • 5f7b0654dc60203e7971_ba8c66c3e9
 • 3423671abd2e4170183f_05352e1fb2
 • d4c2048cdeb822e67ba9_7e0ba19195
 • b776044bde7f22217b6e_047b619c1c
 • f41cb218682c9472cd3d_03f7be903a
 • faf7c6cb1cffe0a1b9ee_dc4248797a
Kế hoạch chăm sóc - giáo dục
Liên kết web
 • 5184f5fa3db3c1ed98a2_895c40436b
 • 2dbdd3ec09d8f586acc9_0794de3278
 • 0e687c21a6155a4b0304_62ab5207d9
 • 0c0dac5376678a39d376_26a48943de
 • 4b2583715945a51bfc54_c0deb0fb9d
 • 41cc90e14ad5b68befc4_235767e2e8
 • 5f7b0654dc60203e7971_ba8c66c3e9
 • 3423671abd2e4170183f_05352e1fb2
 • d4c2048cdeb822e67ba9_7e0ba19195
 • b776044bde7f22217b6e_047b619c1c
 • f41cb218682c9472cd3d_03f7be903a
 • faf7c6cb1cffe0a1b9ee_dc4248797a
Tin tức nổi bật
Phòng ngừa, đấu tranh tội phạm giết người

Thực hiện Công văn số 1146/SGDĐT-CTTT ngày 16/11/2017 của Sở GD&ĐT về việc tuyên truyền phóng sự truyền hình: Phòng ngừa, đấu tranh tội phạm giết người; Phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang, đăng tải clip phóng sư: Phòng ngừa, đấu tranh tội phạm giết người (đã được phát sóng 20 giờ 30 phút, ngày 15/11/2017 trên sóng truyền hình Bắc Giang).

Thăm dò ý kiến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 0
Năm 2020 : 282